1. Officers

President

Masayoshi MAESHIMA (Chubu University)

Deputy President

Takayuki KOHCHI (Kyoto University)

Secretary General

Yuichi FUJITA (Nagoya University)

Editor-in-Chief

Wataru SAKAMOTO (Okayama University)

Chairperson of Public Relations Committee

Mitsuhiro AIDA (Kumamoto University)

Executive Director

Toshinori KINOSHITA (Nagoya University), Junko KYOZUKA (Tohoku University), Toshiharu SHIKANAI (Kyoto University), Tetsuya HIGASHIYAMA (Tokyo University), Masami HIRAI (RIKEN), Miyo MORITA (NIBB)

Auditor

Maki KAWAI (Institute for Molecular Science), Kazuhiko NISHITANI (Kanagawa University)

2. Secretaries

Secretaries

Makiko AICHI (Chubu University), Hidefumi SHINOHARA (Nagoya University)

Secretaries of Public Relations

Koji TAKAHASHI (Nagoya University), Sachie KIMURA (Ritsumeikan University)

Treasurers

Tomonao MATSUSHITA (Kyoto University), Yuki KONDO (Kobe University)

3. Public Relations Committee Members

 • Mitsuhiro AIDA*
 • Yoshihisa ODA
 • Yutaka SATO
 • Shinichi ARIMURA
 • Toshihisa KOTAKE
 • Kentaro YANO

4. International Committee Members

 • Yasuomi TADA*
 • Kentaro K. SHIMIZU
 • Kumi SATO-NARA
 • Yube YAMAGUCHI

5. Gender Equality Committee Members

 • Kiminori TOYOOKA
 • Yochiteru NOUTOSHI
 • Kohki YOSHIMOTO*
 • Misato OHTANI
 • Yukiko YASUI
 • Motoki TOMINAGA

6. Elections Administration Committee Members

 • Jiro HARADA*
 • Minako UEDA

7. JSPP Awards Committee Members

 • Motoyuki ASHIKARI
 • Masami HIRAI
 • Tooru HISABORI
 • Kyoko ITO
 • Masayoshi KAWAGUCHI
 • Tetsu KINOSHITA
 • Takayuki KOHCHI
 • Yuriko OSAKABE
 • Hideyuki TAKAHASHI
 • Satoko YOSHIDA

*Chair