Officers and Committee Members

1. Officers

Position Name Affiliation
President Hiroo FUKUDA The University of Tokyo
Deputy President Tetsuro MIMURA Kobe University
Secretary General Keiji NAKAJIMA NAIST
Editor-in-Chief Hitoshi SAKAKIBARA Nagoya University
Chairperson of Public Relations Committee Taku DEMURA NAIST
Executive Director Ko IBA Kyusyu University
Wataru SAKAMOTO Okayama University
Kazuhiko NISHITANI Tohoku University
Toru HISABORI Tokyo Institute of Technology
Junko KYOZUKA Tohoku University
Miyo TERAO-MORITA Nagoya University
Auditor Seiji TAKAYAMA NAIST
Masayoshi MAESHIMA Nagoya University

2. Secretaries

Position Name Affiliation
Secretaries Motomu ENDO Kyoto University
Hiroyuki TSUJI Yokohama City University
Secretaries of Public Relations Norihito NAKAMICHI Nagoya University
Takeshi Obayashi Tohoku University
Treasurers Nobutoshi YAMAGUCHI NAIST
Ryuichi NISHIHAMA Kyoto University

3. Public Relations Committee Members

 • Taku DEMURA*
 • Tetsu KINOSHITA
 • Tomonao MATSUSHITA
 • Tomoaki NISHIYAMA
 • Shinichiro SAWA
 • Yasuomi TADA

4. International Committee Members

 • Ivan GALIS
 • Yusuke SAIJO*
 • Keiko SUGIMOTO
 • Yube YAMAGUCHI

5. Gender Equality Committee Members

 • Yuichi FUJITA*
 • Akiko HARADA
 • Masami HIRAI
 • Tatsuya SAKAI
 • Mie SHIMOJIMA
 • Ryouich TANAKA

6. Elections Administration Committee Members

 • Seisuke KIMURA
 • Kentaro IFUKU*

7. JSPP Awards Committee Members

 • Takashi UEDA
 • Masaaki UMEDA
 • Toshiharu SHIKANAI*
 • Ken SHIRASU
 • Yasunori MACHIDA
 • Yoshikatsu MATSUBAYASHI
 • Toshiya MURANAKA
 • Shinjiro YAMAGUCHI
 • Mami YAMAZAKI
 • Kentaro YANO

*Chair