Officers and Committee Members

1. Officers

Position Name Affiliation
President Hiroo FUKUDA The University of Tokyo
Deputy President Ikuko HARA-NISHIMURA Kyoto University
Secretary General Keiji NAKAJIMA NAIST
Editor-in-Chief Hitoshi SAKAKIBARA Nagoya University
Chairperson of Public Relations Committee Taku DEMURA NAIST
Exective Director Ko IBA Kyusyu University
Wataru SAKAMOTO Okayama University
Kazuhiko NISHITANI Tohoku University
Toru HISABORI Tokyo Institute of Technology
Tetsuro MIMURA Kobe University
Miyo TERAO-MORITA Nagoya University
Auditor Seiji TAKAYAMA NAIST
Masayoshi MAESHIMA Nagoya University

2. Secretaries

Position Name Affiliation
Secretaries Tomomi SUZUKI Kyoto University
Motomu ENDO Kyoto University
Secretaries of Public Relations Takamasa SUZUKI Chubu University
Norihito NAKAMICHI Nagoya University
Treasurers Kimitsune  ISHIZAKI Kobe University
Nobutoshi YAMAGUCHI NAIST

3. Public Relations Committee Members

 • Taku DEMURA*
 • Tetsu KINOSHITA
 • Tomonao MATSUSHITA
 • Tomoaki NISHIYAMA
 • Shinichiro SAWA
 • Yasuomi TADA

4. International Committee Members

 • Ivan GALIS
 • Yusuke SAIJO*
 • Keiko SUGIMOTO
 • Yube YAMAGUCHI

5. Gender Equality Committee Members

 • Yuichi FUJITA*
 • Akiko HARADA
 • Masami HIRAI
 • Tatsuya SAKAI
 • Mie SHIMOJIMA
 • Ryouich TANAKA

6. Elections Administration Committee Members

 • Ryuichi NISHIHAMA*
 • Kentaro IFUKU

7. JSPP Awards Committee Members

 • Yoshikatsu MATSUBAYASHI
 • Takayuki HOSON
 • Masaru TAKAGI
 • Toshiharu SHIKANAI
 • Ken SHIRASU
 • Mikio NISHIMURA*
 • Masaaki UMEDA
 • Kentaro YANO
 • Yuichiro WATANABE
 • Mami YAMAZAKI

*Chair