1. Officers

President

Takayuki KOHCHI (Kyoto University)

Deputy President

Masayoshi MAESHIMA (Chubu University)

Secretary General

Ryuichi NISHIHAMA (Tokyo University of Science)

Editor-in-Chief

Wataru SAKAMOTO (Okayama University)

Chairperson of Public Relations Committee

Toshihisa KOTAKE (Saitama University)

Executive Director

Takashi UEDA (NIBB), Yuriko OSAKABE (Tokyo Institute of Technology), Junko KYOZUKA (Tohoku University), Keiji NAKAJIMA (Nara Institute of Science and Technology), Tetsuya HIGASHIYAMA (Tokyo University),

Auditor

Yuichi FUJITA (Nagoya University), Miyo MORITA (NIBB)

2. Secretaries

Secretaries

Hidefumi SHINOHARA (Nagoya University), Noriko INADA (Osaka Prefecture University)

Secretaries of Public Relations

Sachie KIMURA (Ritsumeikan University), Takashi YAMANO (Kyoto University)

Treasurers

Yuki KONDO (Kobe University), Haruko UEDA (Konan University)

3. Public Relations Committee Members

 • Toshihisa KOTAKE*
 • Shinichi ARIMURA
 • Yoko IKEDA
 • Hironaka TSUKAGOSHI
 • Tomomichi FUJITA
 • Kentaro YANO

4. International Committee Members

 • Makoto HAYASHI*
 • Momoko IKEUCHI
 • Rhohei NAKANO
 • Kumi NARA
 • Yube YAMAGUCHI

5. Gender Equality Committee Members

 • Misato OHTANI
 • Atsushi TAKEMIYA
 • Motoki TOMINAGA
 • Takahiro HAMADA
 • Yukiko YASUI
 • Satoko YOSHIDA

6. Elections Administration Committee Members

 • Shohei YAMAOKA*
 • Michiko SASABE

7. JSPP Awards Committee Members

 • Kyoko ITO
 • Yuriko OSAKABE
 • Masayoshi KAWAGUCHI
 • Tetsu KINOSHITA
 • Masami HIRAI
 • Masaaki UMEDA
 • Maki KAWAI
 • Kentaro IFUKU
 • Akiko MARUYAMA
 • Shinjiro YAMAGUCHI

*Chair